← Изберете етаж от сграда 3 или 4

Изберете от свободните апартаменти в продажба

Номер на апартамент
Вид на апартамент
Етаж
Обща площ кв.м.
Застроена площ кв.м.
Статус
3A11
Ателие
Етаж 1
60.89
52.35
свободен
М5
Търговски площи
Партер
101.41
86.36
свободен
М4
Търговски площи
Партер
116.35
99.08
свободен
М3
Търговски площи
Партер
137.71
117.27
свободен
М2
Търговски площи
Партер
92.15
78.47
свободен
М7
Търговски площи
Партер
209.63
180.39
свободен
М1
Търговски площи
Партер
137.81
117.35
свободен
М6
Търговски площи
Партер
141.36
120.38
свободен
3A12
Тристаен
Етаж 1
111.23
95.26
свободен
3A13
Тристаен
Етаж 1
107.04
90.97
свободен
3A16
Тристаен
Етаж 1
111.92
95.95
свободен
3А22
Тристаен
Етаж 2
154.48
131.51
свободен
3А25
Тристаен
Етаж 2
110.06
93.05
свободен
3А26
Тристаен
Етаж 2
120.26
102.49
свободен
3А31
Ателие
Етаж 3
61.24
52.35
свободен
3А33
Двустаен
Етаж 3
73.66
62.21
свободен
3А34
Двустаен
Етаж 3
73.66
62.21
свободен
3А36
Тристаен
Етаж 3
112.64
95.99
свободен
3А41
Ателие
Етаж 4
56.70
48.47
свободен
3А42
Тристаен
Етаж 4
154.48
131.51
свободен
3А45
Тристаен
Етаж 4
110.06
93.05
свободен
3А46
Тристаен
Етаж 4
120.11
102.36
свободен
3А51
Ателие
Етаж 5
61.24
52.35
свободен
3А52
Тристаен
Етаж 5
146.73
124.91
свободен
3А56
Тристаен
Етаж 5
112.44
95.82
свободен
3А61
Тристаен
Етаж 6
146.53
124.74
свободен
3А62
Четиристаен
Етаж 6
295.89
257.37
свободен
3А71
Тристаен
Етаж 7
191.08
165.72
свободен
3А72
Тристаен
Етаж 7
211.01
185.95
свободен
3Б11
Тристаен
Етаж 1
119.84
102.63
свободен
3Б12
Двустаен
Етаж 1
75.66
64.67
свободен
3Б13
Тристаен
Етаж 1
110.56
94.50
свободен
3Б21
Тристаен
Етаж 2
124.83
106.59
свободен
3Б31
Тристаен
Етаж 3
120.19
102.63
свободен
3Б33
Тристаен
Етаж 3
110.89
94.50
свободен
3Б34
Двустаен
Етаж 3
65.93
55.85
свободен
3Б41
Тристаен
Етаж 4
124.83
106.59
свободен
3Б43
Тристаен
Етаж 4
110.89
94.50
свободен
3Б44
Двустаен
Етаж 4
68.76
58.25
свободен
3Б51
Тристаен
Етаж 5
120.19
102.63
свободен
3Б53
Двустаен
Етаж 5
65.93
55.85
свободен
3Б62
Четиристаен
Етаж 6
189.04
164.05
свободен
3В11
Тристаен
Етаж 1
119.94
102.32
свободен
3В12
Двустаен
Етаж 1
69.13
59.09
свободен
3В13
Тристаен
Етаж 1
115.01
97.72
свободен
3В14
Тристаен
Етаж 1
114.78
97.43
свободен
3В21
Тристаен
Етаж 2
116.49
99.08
свободен
3В22
Двустаен
Етаж 2
69.29
59.05
свободен
3В24
Тристаен
Етаж 2
115.14
97.43
свободен
3В31
Тристаен
Етаж 3
124.25
105.68
свободен
3В33
Тристаен
Етаж 3
115.36
97.72
свободен
3В34
Тристаен
Етаж 3
118.61
100.37
свободен
3В41
Тристаен
Етаж 4
116.49
99.08
свободен
3В42
Четиристаен
Етаж 4
298.39
264.65
свободен
3В51
Многостаен
Етаж 5
409.81
359.67
свободен
4А11
Тристаен
Етаж 1
127.57
110.16
свободен
4А13
Двустаен
Етаж 1
70.83
60.84
свободен
4А14
Тристаен
Етаж 1
131.27
113.16
свободен
4А24
Тристаен
Етаж 2
128.11
109.80
свободен
4А32
Тристаен
Етаж 3
109.58
93.57
свободен
4А33
Двустаен
Етаж 3
71.25
60.84
свободен
4А41
Четиристаен
Етаж 4
302.74
270.76
свободен
4А51
Четиристаен
Етаж 5
397.14
351.80
свободен
4Б11
Тристаен
Етаж 1
110.45
95.56
свободен
4Б12
Двустаен
Етаж 1
74.99
64.41
свободен
4Б13
Тристаен
Етаж 1
138.12
118.74
свободен
4Б14
Двустаен
Етаж 1
72.69
62.60
свободен
4Б15
Тристаен
Етаж 1
111.19
96.11
свободен
4Б21
Тристаен
Етаж 2
115.15
99.07
свободен
4Б23
Тристаен
Етаж 2
135.02
115.40
свободен
4Б24
Двустаен
Етаж 2
73.11
62.60
свободен
4Б25
Тристаен
Етаж 2
111.81
96.10
свободен
4Б31
Тристаен
Етаж 3
110.84
95.36
свободен
4Б32
Двустаен
Етаж 3
75.43
64.41
свободен
4Б33
Тристаен
Етаж 3
138.93
118.74
свободен
4Б34
Двустаен
Етаж 3
73.11
62.60
свободен
4Б35
Тристаен
Етаж 3
111.83
96.12
свободен
4Б41
Тристаен
Етаж 4
115.18
99.09
свободен
4Б43
Тристаен
Етаж 4
135.00
115.38
свободен
4Б44
Двустаен
Етаж 4
73.11
62.60
свободен
4Б52
Тристаен
Етаж 5
138.93
118.74
свободен
4Б53
Двустаен
Етаж 5
73.11
62.60
свободен
4Б61
Многостаен
Етаж 6
357.83
320.61
свободен
4Б62
Четиристаен
Етаж 6
206.70
180.62
свободен
4Б63
Тристаен
Етаж 6
144.69
125.00
свободен
4В16
Двустаен
Етаж 1
75.29
64.84
свободен
4В21
Тристаен
Етаж 2
113.20
96.93
свободен
4В25
Тристаен
Етаж 2
113.56
97.61
свободен
4В26
Двустаен
Етаж 2
70.70
60.54
свободен
4В31
Тристаен
Етаж 3
101.83
87.20
свободен
4В35
Тристаен
Етаж 3
113.52
97.57
свободен
4В36
Двустаен
Етаж 3
75.72
64.84
свободен
4В41
Тристаен
Етаж 4
113.20
96.93
свободен
4В42
Двустаен
Етаж 4
72.45
62.39
свободен
4В45
Тристаен
Етаж 4
113.56
97.61
свободен
4В46
Двустаен
Етаж 4
70.70
60.54
свободен
4В51
Четиристаен
Етаж 5
334.88
299.70
свободен
4В53
Двустаен
Етаж 5
75.72
64.84
свободен
4В61
Многостаен
Етаж 6
395.35
347.22
свободен
4В71
Четиристаен
Етаж 7
230.67
200.21
свободен